گزارش نرخ سود در بازار های مالی هفته اول تیر

ثابت نرخ سود بازارهای مالی در آغاز تابستان

نرخ سود بازار باز روند ثابت خود را ادامه داده و برای هفته های متوالی در مرز 23 درصد ثابت مانده است. بررسی های آماری نشان میدهد نرخ بهره بین بانکی نیز برای چهارمین هفته متوالی در مرز ثابت 23.4 درصد قرار داشته است.

به گزارش ضربان خبر، در هفته نخست تیر ماه حجم معاملات بازار باز برابر با 128 هزار و 530 میلیارد تومان بوده است. در بازار باز بانک مرکزی به صورت میان مدت سعی دارد تا کسری بانک ها راجبران کند. به طور کلی این نهاد با فعالیت در دو بازار به این امر مهم می پردازد؛ بازار باز و بازار شبانه. تغییرات حجم تزریق پول در این بازارها و نرخ سود آن ها از مهم ترین شاخص های تاثیرگذار بر تورم محسوب می شود.

حجم معاملات بازار باز کم شد

در هفته نخست تیر ماه، حجم تزریق پول از سوی بانک مرکزی در بازارباز، 10.7 درصد کمتر از هفته پیش شده و از سطوح بالای خود فاصله گرفت. در یک ماه گذشته عمده تزریق پول در این بازار فراتر از مرز 140 همت گزارش شده‌بود.

این بده بستان همراه با نرخ سودی است که بانک مرکزی آن را تعیین می کند و به صورت دستوری در بازار باز اعلام می کند. این نرخ در هفته های متوالی بازار باز برابر با 23 درصد بوده و مسیری ثابت را رقم زده است. 

روند ثابت نرخ سود در بازار باز در حالی رقم خورده که تزریق پول در بانک ها از این مسیر به سطوح بی سابقه ای رسیده است. آمارها و داده های ثبت شده در بانک مرکزی نشان می دهد در هفته های متوالی تزریق پول بازار بازفراتر از مرز 140 همت بوده که اتفاقی بی سابقه در این معاملات شمرده می شود. در کنار این بازار اما تزریق پول در بازار شبانه سطح پایین تری پیدا کرده است.

سطح پایین تر تزریق پول در بازار شبانه

در هفته منتهی به 7 تیر ماه، حجم تزریق پول در بازار شبانه برابر با 7 هزار میلیارد تومان بوده که از هفته قبل خود 75 درصد بیشتر شده است. این حجم پولی است که بانک مرکزی از طریق معاملات بازار شبانه در بانک ها تزریق می کند. تاریخ سررسید این بده بستان کوتاه مدت بوده و نرخ سود آن در دامنه 17 تا 24 درصد قرار دارد.

در همین رابطه آمارها و داده ها نشان می دهند نرخ بهره بین بانکی کشف شده در این بازار در هفته اخیر برابر با 23.41 درصد بوده و برای چهارمین هفته متوالی در کانال 23.4 درصد قرار داشته است.

مارا دنبال کنید :