ورود دومین دستگاه حفاری عمیق به معدن سرب و روی انگوران

ورود دومین دستگاه حفاری عمیق، موجب سرعت گرفتن عملیات اکتشافی در معدن سرب و روی انگوران شد.

به گزارش ضربان خبر، ورود دومین دستگاه حفاری عمیق، موجب سرعت گرفتن عملیات اکتشافی در معدن سرب و روی انگوران شد.

مجتمع معدنی سرب و روی انگوران (زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) با هدف بررسی امکان وجود ذخایرمعدنی عمقی و براساس نظریه‌های جدید زمین شناسی و تکوین کانسار انگوران، حفاری‌هایی تا عمق 1000 متری را در برنامه های توسعه ای خود قرار داده است.

در این راستا، با استقرار یک دستگاه حفاری عمیق با توان حفاری تا عمق بیش از 1000 متری در پیت معدن روباز و طراحی و ساخت یک تونل مصنوعی برای حفاظت از آن در برابر عملیات معدن روباز، نخستین گمانه حفاری عمیق با حفاری بیش از 800 متر در حال انجام است.

دستگاه دوم حفاری عمیق نیز با هدف سرعت بخشیدن به عملیات حفاری استقرار یافت.

بنا به این گزارش، مجتمع معدنی سرب و روی انگوران با استخراج ماده معدنی به 2 صورت روباز و زیر زمینی، تامین کننده خوراک بیش از 80 کارخانه فرآوری در استان زنجان و خارج از استان است. از این رو، هدف اصلی طرح اکتشافات تکمیلی و عمقی، افزایش ذخایر ماده معدنی در راستای اهداف توسعه پایدار، حفظ اشتغال منطقه و نیز تامین خوراک کارخانه های فرآوری است.

مارا دنبال کنید :