همکاری آب منطقه‌ای اصفهان با جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به امضا رسید.

به گزارش ضربان خبر، این تفاهم‌نامه با هدف تحقق اهداف و سیاست‌های کلان توسعه پایدار کشور و حفاظت و بهره برداری پایدار از اکوسیستم‌ها، منابع و جاذبه‌های آبی، ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه آب، همکاری هم افزا و چند وجهی در راستای توسعه گردشگری آب منعقد شد.
این تفاهم‌نامه در ۱۰ ماده و به مدت دو سال میان شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به نمایندگی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به نمایندگی رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان امضا شد.

مارا دنبال کنید :