نامه

نامه نگاری ایران خودرو آفت جدید بورس

شرکت ایران خودرو در تاریخ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ افشای اطلاعات با اهمیت نوع الف خود، مربوط به تعدیلات سنواتی شرکت را منتشر نمود که کارشناسان ریزش سنگین ابتدای هفته بازار سرمایه را به این افشا نسبت دادند. محتوای این افشا نسبت به سال‌های گذشته نکته جدیدی در بر ندارد. لکن این افشا برای اهالی بازار سرمایه نگاه دستوری زمامداران اقتصادی کشور را برای چندمین بار یادآوری می‌کند. در این گزارش به تاریخچه این موضوع در شرکت ایران خودرو پرداخته شده است.

شرکت ایران خودرو در بند ۸ و ۹ سال‌های مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹، ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و بند ۸ صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، عنوان تعدیلات مربوط به ذخایر تعهدات معوق و کاهش ارزش موجودی کالا را قید نموده است. در این بند مابه التفاوت بهای تمام شده و قیمت فروش کارخانه (کمتر از بهای تمام شده) را به عنوان دریافتنی تجاری از دولت مطرح نموده است. بند ارائه شده در صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بدین شرح است:”در رعایت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی عنوان می‌دارد: دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه بهای تمام شده را در سال اجرا پرداخت کند. لذا مبلغ ۱۹،۵۵۷،۱۳۲میلیون ریال بابت زیان خودروهای زیان ده زمانی ۹ بهمن تا پایان سال ۱۴۰۰ محاسبه و در حساب‌ها اعمال گردیده است.” در جدول ذیل مبلغ این زیان از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ بیان شده است:

مارا دنبال کنید :