مرکز فرماندهی عملیات اورژانس با حضور وزیر بهداشت در اصفهان افتتاح شد

مرکز فرماندهی عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش ضربان خبر  به نقل از فارس، محسن زمانی، سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: روز چهارشنبه مورخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان حضور یافت. وی با اشاره به اینکه در این روز وزیر بهداشت برنامه‌های افتتاح از پروژه‌های عمرانی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان را داشت، بیان کرد: با حضور وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی، مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، سالن مدیریت بحران، مرکز آموزش مهارت‌های بالینی و شبیه ساز دیسپچ افتتاح شد. زمانی با اشاره به عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی استان در طرح امدادسلامت نوروزی افزود: از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ لغایت پایان ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، حدود ۶۴ هزار تماس با ۱۱۵ استان اصفهان برقرار شده است و واحدهای امدادی اورژانس در بیش از ۱۰ هزار عملیات امدادی، به بیماران و مصدومان اورژانسی امدادرسانی کرده‌اند.

راه اندازی همزمان اتاق فرمان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه (دیسپچ)، همچنین مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان (E. O. C) و نیز مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه (MCMC) برای اولین بار در کشور بصورت یک مجموعه واحد افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.دیسپچ از پنج بخش شامل تریاژ تلفن، واحد اعزام ، واحد پزشک مشاور، سوپروایزر و واحد پذیرش تشکیل شده است.

مارا دنبال کنید :