مدیر بخش کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد: رشد ۴ درصدی تولید ذوب آهن در بخش کوره بلند

مدیر بخش کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی تولید چدن و نسبت به نرم مصوب نیز رشد ۷ درصدی را محقق نموده است.

به گزارش ضربان خبر به نقل از ذوب آهن، مدیر بخش کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی تولید چدن و نسبت به نرم مصوب نیز رشد ۷ درصدی را محقق نموده است.

همایون صمیمی مدیر بخش کوره بلند ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید تحت عنوان “مهار تورم، رشد تولید”، این بخش سال جاری را با افزایش چشمگیر تولید چدن آغاز کرد.

وی افزود: تولید کوره بلند یک ۲۷۳۵۹۱تن، کوره بلند دو ۵۹۲۶۷۵ تن وکوره بلند سه ۶۸۴۰۸۹ تن و در مجموع ۱۵۵۲۳۵۵ تن چدن در شش ماهه اول سال جاری تولید شده است که نسبت به شش ماهه اول سال گذشته رشد ۴ درصدی و نسبت به نرم مصوب نیز رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در سال جاری میزان تولید شمش چدن ریزی ۱۰۰۹۳۹ تن بود که نسبت به نرم مصوب ۳۷ درصد بیشتر می‌باشد.

مدیر بخش کوره بلند کوره بلند ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: با وجود افزایش تولید چدن، تنها ۴۵۹۳۱۱ تن سرباره تولید شده که نسبت به سال گذشته ۶/۹ درصد کمتر بوده است.

همایون صمیمی بیان کرد: این موفقیت‌ها ثمره به کاری حداکثر توان تولید در قسمت‌های مختلف اعم از تولید، تعمیرکاران و همچنین همکاری بخش‌های مختلف کارخانه می‌باشد که با وجود چالش‌های تامین کمی و کیفی مواد اولیه و جذب چدن محقق شده است و انشااله با برطرف شدن این مشکلات از تولید ۳ میلیون تن عبور می‌کنیم و رکوردهای جدیدی ثبت می‌گردد.

مارا دنبال کنید :