محتشمی‌پور:شرایط واردات ماشین‌آلات هیچ شباهتی به گذشته ندارد

صنعت، ماشین آلات

رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت گفت: اساسا دیگر شرایط واردات ماشین آلات هیچ شباهتی به گذشته ندارد و در ۲ سال قبل محدودیت‌های جدی برای واردات ماشین آلات وجود داشت که امروز این موانع از میان برداشته شده است.

به گزارش ضربان خبر، رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت گفت: اساسا دیگر شرایط واردات ماشین آلات هیچ شباهتی به گذشته ندارد و در ۲ سال قبل محدودیت‌های جدی برای واردات ماشین آلات وجود داشت که امروز این موانع از میان برداشته شده است.

رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت اظهار داشت: اساسا دیگر شرایط واردات ماشین آلات هیچ شباهتی به گذشته ندارد. در ۲ سال قبل محدودیت‌های جدی برای واردات ماشین آلات وجود داشت که امروز این موانع از میان برداشته شده است.

وی افزود: گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص‌های تورمی در نهاده‌های بخش معدن کاهش یافته است. همچنین افزایش تعداد صدور مجوزها نیز حاکی از تغییر شرایط نسبت به سال‌های گذشته است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت پیرامون مزایدات پهنه‌های معدنی تصریح کرد: مزایده‌های واگذاری پهنه‌های معدنی در دوره های شش ماهه برگزار می‌شود و به تازگی نیز مزایده دوم واگذاری پهنه‌های معدنی برگزار شد و همین روند تا زمانی که کلیه معادنی که در لایه مزایده هستند در صورت وجود تقاضا واگذار شوند؛ ادامه خواهد یافت. همچنین در صورتی که تقاضا برای پهنه‌ای وجود نداشته باشد نیز واگذاری به طریق دیگری انجام خواهد شد.

رضا محتشمی‌پور درباره کاهش میزان صادرات سنگ‌های تزئینی عنوان کرد: در دوره‌های قبلی مقرراتی وضع می‌شود که اجازه صادرات سنگ‌های تزئینی را نمی‌دهد، اما امروز شرایط تغییر کرده و ضمن برداشته شدن بخشی از موانع، آمارها رشد صادرات سنگ‌های تزئینی را نشان می‌دهند. در واقع موانع غیرتعرفه‌ای در این زمینه کنار گذاشته شده و موانع تعرفه‌ای نیز در صدد سامان‌دهی است.

مارا دنبال کنید :