مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران موافقت کردند.

به گزارش ضربان خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 6 تیر)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

این درخواست تحقیق و تفحص از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به همراه ۳۹ نفر از نمایندگان مطرح شد.

سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:

۱.بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
۲.بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری  و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
۳. بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور
۴. بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
۵. بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن
۶. بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
۷. بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است
۸. بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال
۹. بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
۱۰. بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

مارا دنبال کنید :