مجلس با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

به گزارش ضربان خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 6 تیر)، درخواست عده‌ای از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را به صورت دو فوریت بررسی کرده اما در نهایت با تقاضای دوفوریت مخالفت کردند.

در ادامه نمایندگان با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده متقاضیان بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بیان کرد: بروزرسانی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات یک ضرورت به شمار می‌رود و نباید فرصت از دست برود. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۰ است و در این ۱۰ سال یکسری اتفاقاتی افتاده و بسترهای ارتکاب این جرائم عوض شده است. بنابراین ما نیز باید در قانون بازنگری داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: رصد و کنترل فضای مجازی و مقابله با هرگونه تشویق و تبلیغ پیرامون سلاح و مهمات غیرمجاز یک ضرورت است و از سوی دیگر امروز هیچ مجازاتی برای وسائل نقلیه‌ای که اقدام به حمل و نقل سلاح و مهمات غیرمجاز اقدام می‌کنند پیش‌بینی نشده است. از سویی دیگر با بروزرسانی قانون، دارندگان سلاح‌های مجاز نیز ساماندهی می‌شوند.

مارا دنبال کنید :