عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ برنامه هفتم توسعه از نیمه دوم امسال اجرا می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تلاش ما آن است که بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای در مجلس دنبال شود که از نیمه دوم امسال اجرایی شود.

به گزارش ضربان خبر به نقل از مهر، رحیم زارع در ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه هفتم توسعه باید کمی‌تر بوده و قابلیت اندازه‌گیری داشته باشد. وزن کیفی برنامه هفتم توسعه بسیار زیاد است، در حالی که باید کمی‌تر شود تا بتوان در سال‌های آینده آن را ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه چهارم توسعه نسبت به دیگر برنامه‌های توسعه کشور کمی‌تر بود، گفت: ما در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و صحن مجلس پیشنهاداتی خواهیم داد تا بتوانیم عملکرد دولت‌ها در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه طی ۵ سال را ارزیابی کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی از مواردی که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده، آرمانی است و ما اگر بخواهیم در حوزه‌ای از وضعیت فعلی عبور کرده و به وضعیت مناسب‌تری برسیم، باید واقع‌گرا باشیم و نباید در برنامه هفتم توسعه مواردی را بیاوریم که قابل تحقق نباشد.

زارع با بیان اینکه حوزه گردشگری در لایحه برنامه هفتم توسعه آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و باید موارد اینچنینی را اصلاح کنیم، گفت: برنامه توسعه کشور مانند بودجه نیست و دست مجلس برای ایجاد تغییرات در آن باز است، در حالی که در بررسی لایحه بودجه، مجلس از یک حدی فراتر نمی‌تواند در لایحه ارسالی دولت تغییر ایجاد کند.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم توسعه را تا پایان شهریور سال جاری تمدید کرده است. تلاش ما آن است که بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای دنبال شود که برنامه هفتم توسعه از نیمه دوم امسال اجرایی شود.

مارا دنبال کنید :