طی چهار ماهه نخست سال؛ تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش ضربان خبر، تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ طی چهار ماهه نخست امسال، ۱۰ درصد افزایش یافت و از ۱۴ میلیون تن عبور کرد.

تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ طی چهار ماهه نخست امسال، 10 درصد افزایش یافت و از 14 میلیون تن عبور کرد.
 شرکت های بزرگ معدنی از ابتدای فروردین تا پایان تیر، 14 میلیون و 60 هزار و 97 تن گندله سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 12 میلیون و 782 هزار و 173 تن بود.

از این میزان، «گل گهر» 3 میلیون و 904 هزار و 447 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» یک میلیون و 949 هزار و 683 تن، «صنایع معدنی فولاد سنگان» یک میلیون و 665 هز ار و 112 تن، «گهر زمین» یک میلیون و 569 هزار و 615 تن، «چادرملو» یک میلیون و 495 هزار و 351 تن، «اپال پارسیان سنگان» یک میلیون و 330 هزار و 802 تن، «مرکزی» یک میلیون و 290 هزار و 641 تن، «صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد» 699 هزار و 129 تن و «صبانور» 155 هزار و 317 تن گندله تولید کردند.

افزایش 144 درصدی ارسال گندله

شرکت های بزرگ معدنی طی 4 ماهه نخست امسال، 12 میلیون و 74 هزار و 966 تن گندله ارسال کردند که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (4 میلیون و 941 هزار و 645 تن)، 144 درصد رشد نشان می دهد.

مارا دنبال کنید :