رئیس صندوق نوآوری خبر داد؛

تامین مالی جمعی ۱۰۰ طرح نوآورانه به ارزش هزار میلیارد تومان

رییس صندوق نوآوری گفت: در بسته همکاری صندوق نوآوری با سازمان بورس، تامین مالی جمعی ۱۰۰ طرح نوآورانه به ارزش هزار میلیارد تومان و ورود ۱۵ شرکت دانش‌ بنیان به بازار سرمایه پیشنهاد شده است.

به گزارش ضربان خبر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی مشترک که با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک برای توسعه اقتصاد دانش بنیان از مسیر بازار سرمایه برگزار شد، جزئیات بسته همکاری مورد بررسی قرار گرفت.

محمدصادق خیاطیان، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست با بیان اینکه امروز تعداد شرکت‌های دانش‌ بنیان کشور به بیش از هشت هزار و ۶۰۰ شرکت و درآمد آنها نیز به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: عملکرد تجمیعی صندوق در راستای ارائه خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌ بنیان کشور در چهار سال گذشته به بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با اشاره به اینکه امروز همکاری شرکت‌های دانش‌ بنیان با بازار سرمایه اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است، تصریح کرد: با توجه به رشد فعالیت‌های مالی شرکت‌های دانش‌ بنیان در سال های اخیر، شبکه بانکی توانایی تامین مالی شرکت‌های بزرگ این حوزه را ندارند. از این رو نقش‌آفرینی بازار سرمایه‌ به عنوان یکی از اجزای زیست‌بوم تامین مالی نوآوری را بیش از پیش احساس می شود.

خیاطیان در ادامه با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سال‌های اخیر به دنبال طراحی ابزارهای مشترک با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است، گفت: با توجه به این همکاری، در سال ۱۴۰۲ نیز پیشنهاداتی را در قالب یک بسته همکاری مشترک مطرح کردیم و امیدواریم اجرای این بسته به حضور پررنگ‌تر و موثرتر شرکت‌های دانش‌ بنیان در بازار سرمایه و تامین مالی این شرکت‌ها از این مسیر منجر شود.

تامین مالی جمعی ۱۰۰ طرح نوآورانه به ارزش هزار میلیارد تومان

وی در تشریح بسته همکاری صندوق نوآوری با سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۲ گفت: در این بسته موضوعات پیشنهادی ما تسهیل و تسریع در انتشار اوراق نوآوری به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان، تامین مالی جمعی ۱۰۰ طرح نوآورانه به ارزش هزار میلیارد تومان، ورود ۱۵ شرکت دانش‌ بنیان به بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های جسورانه و خصوصی به ارزش سه هزار میلیارد تومان است.

افزایش سرمایه صندوق‌های جسورانه بورس به بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با اشاره به اینکه این صندوق در بخش سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش بنیان و فناور، هفت برنامه مختلف را تعریف کرده که چهار برنامه از آن در همکاری با بازار سرمایه طراحی شده است، تصریح کرد: یکی از این برنامه‌ها، ساماندهی و تشکیل صندوق‌های جسورانه بورسی است. در این زمینه صندوق نوآوری در تاسیس ۱۷ صندوق جسورانه بورسی مشارکت کرده و امروز سرمایه این صندوق‌ها به بیش از چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

بسته همکاری صندوق نوآوری با سازمان بورس واقع‌بینانه طراحی شده است

در این برنامه همچنین مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سخنانی ضمن تشکر از بسته همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: بسته همکاری‌ که صندوق نوآوری طراحی کرده، بسیار واقع‌بینانه بوده و با دیدی جامع طراحی شده است. ما در حال برنامه‌ریزی مشترک با صندوق نوآوری برای اجرایی‌ کردن موارد همکاری هستیم و به نظر می‌رسد که این موارد را می‌توانیم تا پایان امسال به طور کامل اجرایی کنیم.

مارا دنبال کنید :