رئیس سازمان فناوری اطلاعات خبرداد؛

اعطای گواهینامه مراکز داده به ۵ مرکز مجاز

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اعطای گواهینامه به مراکز داده خبر داد و گفت: دستگاه های دولتی که نرم افزار استفاده می کنند باید گواهی اصالت و سلامت نرم افزار دریافت کنند.

به گزارش ضربان خبر، دکتر محمد خوانساری در مراسم امضا تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و همچنین اعطای گواهینامه مراکز داده به ۵ مرکز مجاز که امروز صبح در دومین روز نمایشگاه الکامپ ۲۰۲۳ برگزار شد با اشاره به قانون طبقات نرم افزاری گفت: قانون طبقات نرم افزار باید با کمک نظام صنفی پیش رود و سازمان نظام صنفی نیز در آن دخیل باشد.

وی افزود: یک خدمتی که از سالهای قبل شکل گرفت خدمت رتبه بندی مراکز داده است که با کمیسیون سازمان تنظیم مقررات در حال بازبینی آن هستیم.

خوانساری افزود: بخشی از این تفاهم نامه که امروز در نمایشگاه الکامپ ۲۰۲۳ در خصوص اعطای گواهینامه به مراکز داده صورت می گیرد ساماندهی برای وضعیت نرم افزارهای کشور و خدماتی است که به مردم و دستگاه‌های دولتی داده می‌شود و نتیجه عملی است که از سالهای گذشته برای ساماندهی فضای مراکز داده انجام می شد.

وی با اشاره به رتبه بندی مراکز داده تصریح کرد: ما فقط مراکز داده را به صورت فیزیکی در نظر داریم اما خدمات میزبانی و خدمات سرویس‌های ابری در آن نداریم که باید این خدمت را نیز لحاظ کنیم.

وی افزود: در موضوع نرم‌افزار یک قانون در سال ۹۷ بود به نام قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار که از این قانون ۲۰ سال می گذرد و لذا بازبینی این قانون یکی از تکالیف است که ما مد نظر داریم. همچنین شیوه طبقه بندی نرم افزارها و گواهی فنی و حفظ حقوق باید در نظر گرفته شود.

خوانساری در پایان در خصوص طبقه بندی نرم افزار ها گفت: اگر دنبال اثربخشی ارزیابی شناسایی و طبقه بندی نرم افزار ها هستیم حتما باید با مشارکت نظام صنفی این کار صورت گیرد و امیدواریم که این تفاهم نامه ای که امروز امضا می شود به مسیر اثربخشی نزدیک شود.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم تفاهم نامه میان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و اعطای گواهینامه به ۵ مراکز داده صورت گرفت

مارا دنبال کنید :