داده‌های ۱۸ ایستگاه فعال سنجش هوا نشان می‌دهد؛

هوای ناسالم

شاخص هوای اصفهان بر مدار زرد/ هوا در ۲ منطقه ناسالم است

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز بیست و هشتم خرداد ماه براساس داده‌های ۱۸ ایستگاه پایش فعال با میانگین ۷۹ وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

به گزارش ضربان خبر، جمشید لقایی  مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه بر اساس داده‌های دریافتی ۱۸ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۷۹ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز نیز آلاینده غالب هوای این کلان‌شهر ذرات معلق ۲.۵ میکرون بوده که شاخص آن برابر ۷۸ و در وضعیت قابل قبول است.
وی ادامه داد: امروز شاخص هوا در ایستگاه سنجش هوای دانشگاه صنعتی با ۵۶، سپاهان شهر با ۶۴، خیابان‌های فیض و زینبیه و محله ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۷۲، خیابان باهنر با ۶۶، پارک زمزم با ۶۵، خیابان فرشادی با ۶۹، بولوار کاوه با ۷۳، رهنان با ۸۶، میدان انقلاب با ۹۲و کردآباد با ۹۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اضافه کرد: امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه سنجش خیابان میرزا طاهر یا ۱۱۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۰۰، استانداری با ۵۳، بزرگراه خرازی با ۹۴ و رودکی با ۷۳ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه پروین با ۱۰۹ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

شاخص هوا در شهرهای مجاور کلان‌شهر اصفهان از جمله سجزی با ۵۶ و مبارکه با ۵۹ AQI در وضعیت قابل قبول است. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای شاهین شهر کاشان، خمینی‌شهر، زرین‌شهر، نجف آباد و دولت آباد دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

مارا دنبال کنید :