خودروسازان حق انبار کردن خودروهای استاندارد را ندارند

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: خودروسازی که تاییدیه استاندارد را برای محصول خود دریافت کرده، حق ندارد خودرو را در انبار و کف کارخانه انبار کند.

به گزارش ضربان خبر به نقل از سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام پناه در جمع مدیران خودروسازی کشور گفت: سازمان ملی استاندارد ایران با هدف کمک به رشد تولید کیفی و تسهیلگری در حوزه‌های مختلف تولید و خدمات، نشست های هم اندیشی را با صاحبان صنایع برگزار می کند .

وی با بیان اینکه نظامات استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف کننده ضایع نشود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردها را قابل انعطاف دانست و افزود: استانداردها باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.

دبیر شورای‌عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و یادآور شد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد شود مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.

اسلام پناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روش هایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و غیره را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استانداردهای خارجی مورد توجه قرار ندارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسئولیت در قبال مصرف کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد و افزود: ذات تولید و نظامات تایید صلاحیت با هم عجین شده و غیر قابل انکارند.

اسلام پناه با اشاره به عمق ارتباط این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی با صنایع کشور منجمله صنعت خودروسازی کشور بیان داشت: با هم اندیشی ذینفعان، صاحب‌نظران و متخصصان می توان با وضع  قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب و معیار دقیقی را با تجدیدنظر ریشه‌ای و تحول آفرین در نظام استاندارد و تایید صلاحیت برای صنایع کشور منجمله صنعت خودرو رقم زد.

وی رتبه بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو را اعم از سواری، تجاری و کاربری را ضروری و الزام آفرین دانست و گفت: این تقسیم‌بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استانداردها برپایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.

 اسلام‌پناه با اشاره به تحولات‌ اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، بازارهای صادراتی متنوع و متکثر را پیش بینی کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به تغییر در زمان‌بندی استانداردهای اجباری اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه  تمامی الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط ، محدودیت ها و با زمان بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد فاز اجرایی می‌کند و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: خودروسازی که تاییدیه استاندارد برای محصول خود دریافت کرده، حق ندارد خودرو را در انبار و کف کارخانه دپو کند.

مارا دنبال کنید :