تورم ۲ درصدی خرداد، کمترین در ۱۴۰۲ اما مثل ۹۹ و ۱۴۰۰!

تورم، ضربان خبر، سایت خبری تحلیلی

نرخ تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، به ترتیب برابر ۳.۷درصد، ۲.۸درصد و ۲درصد بوده است.

به گزارش ضربان خبر، بر اساس نمودار، اگرچه تورم ماهانه در سال جاری روندی نزولی داشته اما در مقایسه با متوسط تورم ماهانه در دو بازه زمانی، دهه ۹۰ (ستون قرمز رنگ) و ۹۷ تا ۱۴۰۰ (ستون سبز رنگ) بیشتر است. البته نکته مثبت اینکه این اختلاف در خرداد در مقایسه با دو ماه قبل کاهش یافته است.

متوسط تورم ماهانه خرداد در دهه ۹۰  و در سال‌های ۱۳۹۷تا۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۱.۳ و ۱.۷ درصد بوده است. بر این اساس، تورم خرداد امسال ۰.۷ واحد درصد بیش از دهه ۹۰ و ۰.۳ واحد درصد بیش از ۱۳۹۷تا ۱۴۰۰ بوده است.

بنابراین باید توجه داشته باشیم که هنوز تورم ماهانه خرداد ‍۱۴۰۲ بیش از متوسط تورم ماهانه خرداد دهه ۹۰ و همچنین تورمی‌ترین سال‌های کشور (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) است.

همچنین تورم ۲درصدی خرداد برابر با تورم خرداد ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. 

 در بازه‌های مورد بررسی، تورم خردادماه سال ۱۴۰۱ به علت حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ تورم ماهانه به ۱۰.۶درصد، محاسبه نشده است.

مارا دنبال کنید :