به گزارش استیل‌مینت؛

یوروفر پیش‌بینی کاهش تقاضای فولاد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ را بازبینی می‌کند

فولاد اروپا، EUROFER، پیش‌بینی خود را برای کاهش تقاضا در سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد از ۱ درصد قبلی کاهش داده است.

به گزارش ضربان خبر، اتحادیه فولاد اروپا، EUROFER، پیش‌بینی خود را برای کاهش تقاضا در سال 2023 به 3 درصد از 1 درصد قبلی کاهش داده است. 

این تجدیدنظر بر اساس داده‌هایی است که مصرف ظاهری فولاد در سه ماهه اول (سه ماهه اول) ژانویه تا مارس 2023 روند نزولی 11.7 درصدی با حجم 34.50 میلیون تنی را نشان می‌دهد. در حالی که این اعداد و ارقام نشان دهنده بهبودی نسبت به کاهش 19.3 درصدی مشاهده شده در سه ماهه آخر سال 2022 است. البته که آخرین داده‌ها همچنان عملکرد ضعیف را در مقایسه با سال‌های 2021-2022 نشان می‌دهد. در نتیجه، مصرف ظاهری فولاد برای کل سال 2023 بیشتر کاهش یافته است.

تأثیر طولانی مدت چندین عامل نزولی به شدت بر مصرف ظاهری فولاد در سال 2022 تأثیر گذاشت. این عوامل شامل قیمت‌های بالای انرژی، اختلالات مربوط به جنگ و در نتیجه چشم‌انداز کند تقاضا بود. 

این عوامل همچنان عدم اطمینان ایجاد می‌کند و چشم انداز بازار فولاد برای سال 2023 را تحت فشار قرار می‌دهد و منجر به رکود عمیق‌تر از حد انتظار 3 درصدی می‌شود.

نیاز داخلی

تحویل‌های داخلی همان مسیر نزولی را دنبال کردند و در سه ماهه اول 6.2 درصد کاهش یافتند که چهارمین افت درسه ماهه متوالی بود، اگرچه با سرعت کمتری نسبت به سه ماهه قبل به کاهش ادامه داده است.

واردات

با توجه به وخامت مستمر و سریع تقاضای فولاد، واردات به اتحادیه اروپا – از جمله محصولات نیمه تمام – نیز در سه ماهه اول سال 2023 به شدت کاهش یافت. به طور کلی، کل واردات از کشورهای ثالث در سال 2022، 6.7 درصد کاهش یافت. با این حال، شایان ذکر است که کاهش واردات در سه فصل گذشته اساساً منعکس‌کننده شرایط ضعیف تقاضا است. 

اما سهم واردات از مصرف ظاهری از نظر تاریخی حتی در سه ماهه اول سال 2023 به میزان 22 درصد بالا باقی‌مانده است.

با توجه به تقاضای بسیار ضعیف‌تر از سه ماهه اول سال 2022، حجم واردات در نیمه دوم سال 2022 و تا سه ماهه اول سال 2023 کاهش یافته است، هرچند که همچنان نوساناتی را نشان می‌دهد.

صادرات

در سه ماهه اول 2023، کل صادرات فولاد اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث 8 درصد کاهش یافت. صادرات محصولات فولادی تمام شده 10درصد کاهش یافت و هر دو محصول تخت و بلند به ترتیب 12و 6 درصد کاهش یافتند. طی چهار ماه اول سال 2023، کل صادرات 9 درصد و محصولات نهایی 11درصد کاهش یافت. 

مارا دنبال کنید :