برای اولین بار و همزمان با تولید؛بونکرهای کوره بلند۳ ذوب آهن اصفهان با موفقیت بازسازی شدند

به گزارش ضربان خبر، بونکرهای کوره بلند شماره ۳ ذوب آهن اصفهان برای اولین بار، بعد از ۱۴ سال و در حین فرایند تولید این کوره، طی چهارده روز و با روش طراحی سه بعدی و در ادامه ورق گذاری موضعی، با موفقیت بازسازی شدند. انجام همزمان این تعمیرات و حفظ تولید در این کوره بلند، حاکی از توان بالا، تجربه و اندیشه پویای پرسنل تلاشگر ذوب آهن اصفهان است.

بونکرهای کوره بلند شماره ۳ ذوب آهن اصفهان برای اولین بار، بعد از ۱۴ سال و در حین فرایند تولید این کوره، طی چهارده روز و با روش طراحی سه بعدی و در ادامه ورق گذاری موضعی، با موفقیت بازسازی شدند. انجام همزمان این تعمیرات و حفظ تولید در این کوره بلند، حاکی از توان بالا، تجربه و اندیشه پویای پرسنل تلاشگر ذوب آهن اصفهان است.

محسن عسکری معاون تجهیزات مکانیک بخش کوره بلند گفت: دو بونکر کک توزین کوره بلند۳  دارای حجم  ۲۵ متر کعب می باشند که روی نوار نقاله CC۳ قرار می گیرند و وظیفه وزن کردن کک و شارژ آن بر روی لنت نور نقاله مذکور و ارسال به دهانه کوره بلند شماره ۳ را بر عهده دارند.  

وی افزود: با توجه به وسعت کار بر روی بونکرهای کک و حجم فعالیت بازسازی آنها و همچنین لزوم استمرار تولید، تعمیرات این دو بونکر پس از هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد با تیم های اجرایی و بهره بردار و همچنین تهیه دستورالعمل های اجرایی و ایمنی، برای اولین بار در حین تولید کوره انجام گرفت. بدین صورت که در طول مدت این تعمیرات، شارژ کک به روی لنت نوار نقاله CC۳ توسط بونکر شماره یک به صورت کنترل شده و تحت مراقبت انجام می گردید.

معاون تجهیزات مکانیک بخش کوره بلند تصریح کرد: این تعمیرات طی گراف های زمان بندی ۸ و ۱۶ ساعته با روش ورق گذاری موضعی با موفقیت انجام گرفت.

عسکری در خصوص این تعمیرات خاطرنشان کرد: ابتدا طی یک توقف ۱۲ ساعته همزمان با گراف ماهیانه جک های هیدرولیک، بازوهای توزین و دریچه تخلیه بونکر شماره دو دمونتاژ گردید و با نصب میزکار زیر این بونکر ارتباط بین آن با نوار نقاله CC۳ قطع شد و شرایط شروع این تعمیرات فراهم گردید.

وی در پایان از همکاران بخش کوره بلند و همچنین مدیریت های نت مکانیک (گروه ساخت و بازرسی)، نت راه ساختمان، امورفنی و برنامه ریزی تولید، ماشین آلات و خودروهای سنگین و ایمنی فنی که در انجام این تعمیرات همکاری بسیار خوبی داشتند، تشکر و قدردانی نمود.

عبدا… بهرامی شاغل در طراحی دفتر فنی کوره بلند نیز در ادامه گفت: عملیات طراحی بونکرهای کک کوره بلند شماره ۳ شامل طراحی های بدنه بونکر جدید و چیدمان صفحات ضد سایش داخل بونکر می باشد که در گذشته از طریق جوشکاری متصل می شدند اما در طرح جدید برای اتصال آنها از پیچ و مهره استفاده شده است.  

وی افزود: به منظور کاهش خطای طراحی، ابتدا مدل های سه بعدی تهیه و سپس نقشه های مونتاژی و ساخت جهت ارسال به کارگاههای ساخت مهندسی نت مکانیک آماده و ارسال گردید.  

این تلاشگر ذوب آهنی گفت: طرح جدید صفحات ضد سایش جهت تسریع در تعویض صفحات، کاهش زمان توقفات و همچنین سهولت در تعویض، طراحی گردید.  

ابوالفضل شمسایی مهندس ارشد تجهیزات مکانیک تامین مواد کوره بلند نیز اضافه کرد: با توجه به اینکه تعمیرات در حین تولید کوره بلند شماره ۳ انجام گرفت، نیاز بود ایمن سازی در دو قسمت بالا و پایین بونکر انجام گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا دریچه های خروجی، سیستم محرک هیدرولیک و همچنین دریچه های تنظیم زمانی بونکر دمونتاژ شد و با نصب یک میزکار، قسمت زیرین بونکر از نوار نقاله CC۳ جدا شد و سپس عملیات بازسازی بونکر آغاز گردید و پس از پایان این مرحله و نصب این تجهیزات یک تست توزین انجام گرفت و بونکر مجدداً وارد مدار شد.

محمد ابراهیم مرادی شاغل در مهندسی تامین مواد کوره بلند نیز بیان کرد: این تعمیرات پس از ۱۴ سال و بر اساس برنامه ریزی ها و طراحی های انجام گرفته و ساخت قطعات با موفقیت انجام گرفت و لذا دو بونکر با موفقیت وارد مدار تولید شدند.

وی افزود: هر یک از بونکرهایی که تعمیرات بر روی آنها انجام گرفته، دارای وزنی بالغ بر شش هزار و ۱۲۰ کیلوگرم می باشند.

این تلاشگر ذوب آهنی اظهار داشت: عملیات تعمیرات شامل دمونتاژ صفحات ضد سایش و بدنه اصلی بونکر و نهایتاً مونتاژ دریچه های تخلیه، جک های هیدرولیک و بازوهای توزین است که طی ۱۴ روز انجام گرفت.

مارا دنبال کنید :