افزایش ۲ درصدی تولید محصولات فولادی ایران

تولید فولاد در ایران در اولین ماه سال جاری (۲۱ اسفند ۱۴۰۲ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۳) به ۱.۸۷ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش نشان می دهد و این ارقام بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (ISPA) است.

به گزارش ضربان خبر، تولید فولاد در ایران در اولین ماه سال جاری (21 اسفند 1402 تا 30 فروردین 1403) به 1.87 میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 درصد افزایش نشان می دهد و این ارقام بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (ISPA) است.

از مجموع حجم تولید شده، تولید محصولات بلند 999000 تن ثبت شد که 2 درصد سالانه افزایش داشت، در همین حال تولید محصولات تخت نیز با 2 درصد افزایش در سال به 867000 تن رسید.

این افزایش 2 درصدی در محصولات بلند و تخت فولادی در حالی است که تولید محصولات نیمه تمام فولادی در دوره مورد بررسی به 3.17 میلیون تن رسید که در مقایسه با 3.13 میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته 1 درصد افزایش داشته است.

تولید بیلت هم 1.92 میلیون تن از کل تولید محصولات نیمه تمام را به خود اختصاص داد که نسبت به سال قبل 1 درصد افزایش داشت. تولید اسلب نیز با 1 درصد افزایش به 1.25 میلیون تن رسید.

طبق داده ها، تولید DRI در دوره مورد بررسی به 3.81 میلیون تن رسید که نسبت به 3.45 میلیون تن در دوره سال قبل 10 درصد افزایش داشت.

چشم انداز
صادرکنندگان بیلت در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا در بازار صادرات بیلت علاقه خود را به DRI تغییر داده اند که انتظار می رود بر حجم تولید تأثیر بگذارد.

مارا دنبال کنید :