افزایش ۱۸۶ درصدی حفاری اکتشافی در سنگان

میزان حفاری اکتشافی در مجتمع سنگ آهن سنگان طی دی ماه سال ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲ تا ۱۸۶ درصد افزایش یافت.

به گزارش ضربان خبر، حفاری اکتشافی مجتمع سنگ آهن سنگان طی دی ماه سال 1400 تا مهرماه 1401 به میزان 3344 متر ثبت شد. با اقدامات توسعه ای، عملکرد حفاری این مجتمع طی دی ماه سال 1401 تا مهرماه 1402 به 9553 متر رسید که حاکی از رشد 186 درصدی است.

همچنین میزان باطله برداری این مجتمع طی دوره مورد اشاره، به 35 میلیون و 103 هزار و 673 تن رسید که در مقایسه با دی ماه سال 1400 تا مهرماه 1401، رشد چهار درصدی را نشان می دهد.

از سوی دیگر فروش سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگان در دی ماه سال 1401 تا مهرماه 1402 به میزان یک میلیون و 75 هزار و 194 تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(دی ماه سال 1400 تا مهرماه 1401) افزایش 52 درصدی را نشان می دهد.

همچنین میزان فروش کلوخه مجتمع در مدت یاد شده (دی ماه گذشته تا مهرماه امسال) 13 میلیون و 509 هزار و 834 تن ثبت شد که افزایش 15 درصدی را نشان می دهد.

مجتمع سنگ آهن سنگان زیرمجموعه ایمیدرو و در شهرستان خواف استان خراسان رضوی قرار دارد.

مارا دنبال کنید :