اطلاعاتی تازه در خصوص میزان درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان

رضا اسدی‌فرد، معاون توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در معاونت علمی و فناوری اطلاعاتی تازه در خصوص میزان درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کرد.

آئین‌نامه تشخیص و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان اصلاح شد و به مرحله اجرا رسید. مطابق با این آئین‌نامه جدید، شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به اندازه، میزان فروش و مسیر رشد خود به سه دسته نوپا، نوآور و فناور تبدیل می‌شوند.

رضا اسدی‌فرد، معاون توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در تشریح اصلاحات جدید در ارزیابی دانش‌بنیان‌ها عنوان کرد: با گذشت حدود 12 سال از شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان، این زیست‌بوم به حدی از بلوغ رسیده است که از آن انتظار تأثیرگذاری در اقتصاد و حل مسائل کشور می‌رود.

وی تصریح کرد: در نظام ارزیابی جدید، شرکت‌ها از این نظر مورد بررسی قرار می‌گیرند که آیا رشدی کرده‌اند یا نه. نظام جدید رشد محور است و میزان اشتغال افراد متخصص و مرتبط با محصول، میزان صادرات و موارد دیگر، در صورت احراز می‌توانند به عنوان شاخص جدید ارزیابی مورد نظر قرار گیرند. یکی از مشکلات نظام ارزیابی این بود که مجبور بودیم وارد جزئیات فرآیندها و فناوری شرکت شویم، اما در نظام ارزیابی جدید با این شاخص‌ها میزان رشد و تأثیرگذاری شرکت‌ها را در نظر می‌گیریم.

اسدی‌فرد در خصوص وضعیت فعلی زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق با نظام ارزیابی جدید عنوان کرد: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان کنونی را با معیارهای جدید دسته‌بندی کنیم، حدود 7000 شرکت که 80 درصد دانش‌بنیان‌ها را تشکیل می‌دهند، در دسته شرکت‌های نوپا قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها زیر 5 میلیارد تومان فروش دارند و نیاز به حمایت‌هایی در جهت رشد و توسعه بازار دارند.

او اضافه کرد: شرکت‌هایی نیز وجود دارد که خروجی دانش‌بنیان ندارند، اما در فرآیند تولید خود از فناوری‌ها و تجهیزاتی استفاده می‌کنند که سطح پیچیدگی بالایی دارند. این شرکت‌ها توانایی افزایش نوآوری و بهره‌وری را دارند و به عنوان شرکت نوآور دسته‌بندی می‌شوند. حدود 13 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کنونی که 1200 شرکت را شامل می‌شود، نوآور هستند.

معاون توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ادامه داد: دسته دیگر در این ارزیابی، شرکت‌هایی هستند که فناوری سطح بالا دارند و به فروش بالا نیز رسیده‌اند. مطابق با ملاک‌های جدید، حدود 7 درصد از دانش‌بنیان‌ها که معادل با 600 شرکت است، در این دسته قرار دارند. این شرکت‌ها در صورت رشد می‌توانند به پرچم‌های علم و فناوری کشور تحت عنوان «ابرشرکت» تبدیل شوند. در حال حاضر نیز 70 تا 80 شرکت دانش‌بنیان فناور وجود دارند که درآمدی بالای یک هزار ملیارد تومان دارند.

مارا دنبال کنید :