اصفهان در مسیر تبدیل شدن به قطب داده کشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برای استان اصفهان ۱۲ پیشران اقتصادی را تعریف کرده‌ایم که یکی از این موارد توسعه اقتصاد دیجیتال است و برای این مهم برنامه‌های مشخصی را تعیین کرده‌ایم.

به گزارش ضربان خبر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در استانداری اصفهان با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در حاشیه این دیدار اظهارداشت: این نشست و دیدار به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر برای اجرای طرح توسعه اقتصاد دیجیتال در استان برگزار شد.

وی ادامه داد: گام نخست در این مسیر تأمین و توسعه زیرساخت، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاهی است تا به هدف اصلی که قرار گرفتن استان به‌عنوان یکی از سه قطب مرکز داده کشور است، دست یابیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان‌کرد: رویکرد مدیریت استان حمایت از صنعت دیجیتال و رشد اقتصادی در این زمینه است، از این رو دخیل کردن بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ابزارهایی هستند که می‌توانیم از آنها برای پیشبرد طرح‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در استان بهره‌مند شویم.

نقش با اشاره به حضور نیروی انسانی ماهر در استان، گفت: یکی از ظرفیت‌های نهفته استان، نیروی انسانی ماهر است زیرا مراکز آموزشی و پژوهشی بسیار قوی در استان وجود دارد که به خوبی نسل جوان را آموزش می‌دهند اما از ظرفیت این نیروی انسانی جوان، متخصص و ماهر استفاده نمی‌شود.

وی افزود: در موضوع توسعه اقتصاد دیجیتال، قبل از مصوبه هیأت دولت، در استان اصفهان کارویژه‌‌ای تعریف شده بود تا بتوانیم به این حوزه با جدیت ورود کنیم.

نقش اظهار کرد: زمینه‌های ورود بخش خصوصی استان به این حوزه آماده است و مدیریت استان درصدد است تا ضمن ایجاد هماهنگی لازم مسیر سرمایه‌گذاری را نیز تسهیل کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در استان اصفهان ۱۲ پیشران اقتصادی را تعریف کرده‌ایم که یکی از این موارد توسعه اقتصاد دیجیتال است و برای این مهم برنامه‌های مشخصی را تعیین کرده‌ایم.

وی متذکر شد: بسته سرمایه‌گذاری باید برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده باشد همان‌گونه که در حوزه‌های دیگر بسته‌های سرمایه‌گذاری را آماده کرده‌ایم در این حوزه نیز بایستی مسیر سرمایه‌گذار را مشخص کنیم.

نقش خاطرنشان کرد: بدنه اجرایی را در مدیریت استان فعال خواهیم کرد و با تعریف کارویژه‌ای تخصصی در این حوزه با جدیت به حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنیم.

مارا دنبال کنید :