اصفهان از برترین تولیدکنندگان آرد و نان کشور

آرد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: امسال ۹۰ هزار تن آرد یارانه ای از نوع یک و دو برای پخت نان بین نانوایان استان توزیع شده است .

به گزارش ضربان خبر، محسن ضیائی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان در ردیف چهار استان برتر تولید آرد و نان باکیفیت در کشور است.

وی افزود: این موفقیت و افتخار در نتایج بدست آمده از آمار و شاخص‌های مرکز پژوهشکده غلات کشور حاصل شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با اشاره به فعالیت  ۱۸ کارخانه آرد سازی در این استان بیان‌کرد: در این واحدهای تولیدی مجهز به فناوری‌های روز دنیا، آرد مورد نیاز استان تولید می‌شود و از طریق پیمانکار در اختیار نانوایان شهرستان‌های استان قرار می‌گیرد.

ضیایی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های نظارتی از جمله فرمانداری‌ها ، سازمان جهاد کشاورزی ، تعزیرات حکومتی و بازرسی و دیگر دستگاه‌های مربوط بر فرایند تولید و نحوه توزیع آرد در استان نظارت دقیق دارند.

وی ادامه داد: در سه ماهه ابتدایی امسال ۹۰ هزار تن آرد یارانه‌ای از نوع یک و دو برای پخت نان بین نانوایان استان توزیع شده است .

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان میزان توزیع ماهانه آرد حمایتی دولت بین  ۴۸۰۰ نانوا را در شهرستان‌های استان حدود ۳۰ هزار تن بیان و تصریح کرد: در سه ماهه امسال حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی بین نانوایان توزیع شده است.

مارا دنبال کنید :