استیل‌مینت گزارش می‌دهد؛ افزایش حجم کل محموله‌های صادرشده از استرالیا و برزیل

حجم کل محموله‌های سنگ آهن ارسال شده به مقاصد جهانی از ۱۹ بندر و ۱۶ شرکت معدنی در استرالیا و برزیل تحت بررسی منظم مای استیل ۲.۶ درصد در هفته افزایش یافت و با حجم حمل‌و‌نقل در ۲۳ اکتبر به ۲۶.۳ میلیون تن رسید.

به گزارش ضربان خبر، حجم کل محموله‌های سنگ آهن ارسال شده به مقاصد جهانی از 19 بندر و 16 شرکت معدنی در استرالیا و برزیل تحت بررسی منظم مای استیل 2.6 درصد در هفته افزایش یافت و با حجم حمل‌و‌نقل در 23 اکتبر به 26.3 میلیون تن رسید.

طی آخرین دوره بررسی، سنگ آهن برزیل ارسالی از 9 بندر این کشور برای سومین هفته متوالی 361000 تن یا 4.4 درصد در هفته افزایش یافت و به 8.6 میلیون تن رسید، اگرچه محموله از Vale به افزایش دو هفته‌ای پایان یافت و 266000 تن کاهش یافت.

این بررسی نشان داد که استرالیا 17.7 میلیون تن سنگ آهن را از 10 بندر خود حمل کرده است که حجم آن 298000 تن یا 1.7 درصد در هفته افزایش یافته است.

با این حال، محموله سنگ آهن این کشور به بزرگترین مصرف‌کننده آن چین برای دومین هفته متوالی با 732000 تن دیگر یا 4.9 درصد در هفته کاهش یافت و به 14.2 میلیون تن رسید. بر اساس این نظرسنجی، در میان سه معدن‌کار برتر استرالیا، هر دو گروه Rio Tinto و Fortescue Metals Group (FMG) محموله‌های خود را به چین کاهش دادند.

به طور خاص، حجم حمل‌و‌نقل ریوتینتو نسبت به رشد هفته قبل معکوس شد و با کاهش قابل توجهی 682000 تن یا 12.4 درصد در هفته به 4.8 میلیون تن رسید، در حالی که حجم حمل‌و‌نقل FMG برای دومین هفته متوالی با 543000 تن یا 174 درصد کاهش یافت.

در مقابل، بی اچ پی 4.2 میلیون تن سنگ آهن را به چین در طول دوره بررسی ارسال کرد که حجم آن 25000 تن یا 0.6 درصد در هفته افزایش یافت.

در هفته منتهی به 30 اکتبر 5 نوامبر، همه بنادر استرالیا به طور عادی کار خواهند کرد، بنابراین طبق ردیابی Mysteel انتظار می‌رود محموله سنگ آهن این کشور ثابت بماند.

 

مارا دنبال کنید :