استراتژی‌های ایمیدرو برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی

ایمیدرو در راستای توسعه فعالیت های اکتشافی متمرکز بر “تامین خوراک صنایع معدنی و رشد تولید”؛ پنج استراتژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

به گزارش ضربان خبر، ایمیدرو در راستای توسعه فعالیت های اکتشافی متمرکز بر “تامین خوراک صنایع معدنی و رشد تولید”؛ پنج استراتژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

“کشف منابع معدنی متنوع جدید برای توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص ملی با اکتشاف در پهنه ها و همکاری با سازمان زمین شناسی” و ” فراهم ساختن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با تهیه مستندات اکتشافی مطابق با استانداردهای جهانی در سیستم GIS ” از جمله این استراتژی ها به شمار می رود.

همچنین “سرمایه گذاری اکتشافی در مناطق کم برخوردار و دارای پتانسیل معدنی برای هدایت منابع ، ایجاد توسعه ، اشتغال زایی و تامین امنیت در آن مناطق” و “ایجاد اقتصاد چند محصولی و گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار و تبدیل معدن به عنوان یکی از محورهای مهم اقتصاد کشور” از دیگر استراتژی های توسعه ای ایمیدرو در راستای اجرای برنامه های بخش اکتشاف است.

از سوی دیگر ” کشف فلزات استراتژیک و تامین خوراک مورد نیاز صنایع کشور” برنامه ریزی است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در فهرست برنامه های اکتشافی خود قرار داده است.

مارا دنبال کنید :