ادارات الگوی ارزنده مصرف هوشمندانه برق از نگاه مردم

یکی دو سالی که آغاز فصل گرما و افزایش مصرف انرژی الکتریکی با ناترازی تولید همراه است و چالشهایی را در صنعت برق ایجاد كرده که به واسطه همکاری مشترکان و تدابیر فنی و مدیریتی وزارت نیرو و شرکت توانیر، دامنه مشکلات تاحد قابل توجهی کنترل می‌شود.

به گزارش ضربان خبر، فارغ از مقوله سرمایه‌گذاریهای مورد نیاز در بخش تولید، به کارگیری انرژیهای نو، توسعه و افزایش ظرفیت شبکه‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع و سایر شاخص های فنی و مهندسی که با شرایط اقتصادی روز و در سایه تحریمهای ظالمانه به دست مهندسان خلاق، متبکر و متعهد با خلق دستاوردهای متعدد در حال پیگیری است. در این شرایط، جلب مشارکت عمومی در اصلاح سرانه‌ مصارف انرژی مشترکین دارای اهمیت ویژه و اثرات بارزی است که با تدابیر و برنامه‌های مختلف درحال پایش و اجراست.

از دیرباز، یکی از اهداف شوم استعمارگران، ترویج فرهنگ مصرف گرایی و استفاده بی رویه از انرژی و ایجاد وابستگی در صنعت برق برای کشور بوده است، در حالی که از همان موقع در همان کشورها برنامه‌های متعددی برای کاهش مصرف انرژی درحال اجرا بوده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی و حرکت کشور به سمت استقلال و آزادی، ارزش انرژی روز به روز برای مردم بیشتر نمایان شده و حرکت اصلاحی به سمت قطع وابستگی و بهینه سازی سرانه‌های مصرف انرژی با شدت روزافزون ادامه پیدا کرد.

در مسیر تحقق فرهنگ مصرف بهینه که همواره از اولویتهای اقدامات فرهنگی وزارت نیرو بوده است، نمادهایی وجود دارد که مورد توجه و مبنای تصمیم‌سازی اقشار مختلف جامعه ارزیابی می‌شود و نقش موثری در ایجاد همگرایی و شتاب مناسب در تحقق اهداف مورد نظر دارد.گاهی ارزش خاموش کردن یک لامپ اضافی و یا تنظیم دمای سرمایش محیطی یک فضا، فقط در کاهش مصرف انرژی آن خلاصه نمی‌شود بلکه نگاههایی ارزش و ضرورت این کار را به افکار عمومی عرضه می‌کند و جامعه را به همگرایی در تبدیل قطره به دریا سوق می‌دهد.

مدیریت مصرف ادارات دولتی و نهادهای عمومی و اماکن مرتبط با حاکمیت، می‌تواند نماد مناسبی از این شاخصها در حذف مصارف غیر ضروری و یا تغییر الگوی استفاده از برخی تجهیزات پرمصرف باشد.

اگر خاموش ‌کردن یک لامپ اضافی در خانه ای حائز اهمیت است، کاهش مصرف وسیله سرمایشی یک اداره، بانک، شهرداری و… نگاه بسیاری از آحاد جامعه را به خود جلب می‌کند.بی شک دستاورد مصرف بهینه انرژی در یک فضای اداری، فقط در کیلووات ساعت انرژی خلاصه نمی‌شود، بلکه نقطه اطمینان و آرامشی است برای جلب مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه.

راهبری وزارت نیرو و ارائه برنامه‌های متعدد در سطح کلان دولت با رویکرد مصرف بهینه انرژی که با مشارکت موثر صنایع، ایجاد منابع تولید پراکنده در ساعات اوج مصرف و سایر برنامه‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که تمام ارکان خرد و کلان دولت، شامل ادارات و نهادهای وابسته به آن در گوشه و کنار کشور، مشارکتی محسوس و مثال زدنی در مصرف هوشمندانه انرژی داشته باشند تا جلوه‌ای از عزم ملی اجتناب از اسراف و برقراری عدالت از طریق افزایش امکان بهره‌مندی سایر هموطنان از این نعمت بر همگان نمایان شود.یادمان باشد که:عمل به الگوی مناسب در مصرف هوشمندانه انرژی دریک  محیط عمومی  میتواند افکار متعددی را در جامعه به اجرای  آن ترغیب کند. پس دست بدست هم دهیم تا محیط کار ما هم نماد مناسبی از مصرف بهینه انرژی  برای همگان باشد.

مارا دنبال کنید :