اجرای طرح شکست خورده پزشکی در قالب طرح نوین

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: متاسفانه بر خلاف نظر اساتید علوم تشریح در سراسر کشور، این برنامه به آموزش پزشکی کشور تحمیل شد و تا به امروز شاهد اثرات سوء آن بر آموزش پزشکی هستیم.

به گزارش ضربان خبر، در دهه پنجاه شمسی طی یک کار تحقیقاتی در دانشگاه سوث سمتون انگلیس ، ۱۰۰ دانش آموز سوم دبیرستان  به مدت سه ماه دروس پزشکی را به صورت درمان علامتی(سیمتوماتیک) آموزش دادند این دانش آموزان را پس از سه ماه با این نحوه آموزش، با روپوش سفید به درمانگاه فرستادند ظاهرا تفاوت معنی‌داری از این روش درمانی در مقایسه با ویزیت و درمان پزشکان عمومی نیافتند.

 در این طرح تحقیقاتی به دانش آموزان گفتند اگر مریض  با علامت  سر درد مراجعه کرد فلان قرص را تجویز کن و اگر با علامت دل درد آمد این دارو را نسخه کن، در واقع به دانش آموزان اعلام شد برای هر علامت بیماری یک داروی مشخصی وجود دارد و اقدام به تجویز آن دارو کن همین ! 

در آن مقطع زمانی یافته‌های این تحقیق اساس و برنامه برای آموزش به روش ادغام افقی وعمودی در ۴۰ دانشکده سرلوحه کار جامعه پزشکی شد که بعدا شکست خورد .

در دولت دوازدهم حسن روحانی، این طرح شکست خورده در قالب طرح نوین «ادغام دروس علوم پایه پزشکی» به اجرا درآمد و پزشکان را در حد یک تکنسین تنزل داد.

این طرح علی‌رغم اختلاف‌نظرهای زیادی که بین جامعه پزشکان شکل داد از سال ۹۶ -۹۷ به دستور دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وقت وزارت بهداشت «تحت عنوان  برنامه تحول در آموزش پزشکی عمومی» به اجرا درآمد.

ضایعه بزرگ ملی در عرصه پزشکی

ابراهیم اسفندیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از مخالفین جدی این طرح است  از آن به عنوان «ضایعه بزرگ ملی در عرصه پزشکی» یاد می‌کند و می‌گوید: این طرح بیش از نیم قرن پیش در ۴۰ دانشگاه از جمله دانشگاه‌های ساوتهمتون انگلیس، مکمستر کانادا، اسکندریه مصر، و نیوسوث ویلز استرالیا، و دانشکده علوم تندرستی تهران (قبل از انقلاب)، به اجرا درآمد.

وی بیان داشت: بررسی فارغ التحصیلان دانشکده‌های فوق الذکر نشان داد که اکثریت آنان یا به رشته های تخصصی نرفتند یا اگر رفتند از انتخاب رشته‌های جراحی پرهیز کردند و کمتر دل و جرأت انتخاب و ورود به رشته‌های چاقو بدست داشتند، علت این بود که معلومات فارغ التحصیلان در علوم تشریحی اندک بود و آموزش عملی کافی در این زمینه ندیده بودند لذا شهامت چاقو بدست گرفتن و انجام جراحی را نداشتند، چون جراحی یعنی برش و دوخت و دوز. وقتی پزشک دانش کافی ساختار بدن (کالبد شناسی) را نداشته باشد افق دیدش کوتاه است و نمی‌داند چه چیزی را ببرد و چه چیزی را بدوزد!

طرحی که سدی در مقابل تربیت پزشک حاذق و مجتهد است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: اگر این روش ادغام در آموزش پزشکی ادامه یابد خوف آنست که  بجای پزشک حاذق و مجتهد، صرفا تکنیسین‌های پزشکی از دانشکده‌های پزشکی فارغ التحصیل شوند. آن زمان خواهیم دید که اینگونه پزشکان حتی اگر به رشته‌ی جراحی هم بروند، مهارت‌های بالینی و جراحی خود را با افزایش نرخ مرگ و میر بیماران و افزایش نرخ بیماری‌زایی به دست خواهند آورد و این ضایعه بزرگ ملی در عرصه پزشکی خواهد بود.

اسفندیاری گفت: در برنامه استاندارد جهانی تحصیل پزشکی، یک دانشجو پزشکی در سه سال اول دروس علوم پایه پزشکی را مثل علوم تشریح یا آناتومی (کالبد شناسی، جنین شناسی و بافت شناسی) و همچنین فیزیولوژی میکرب و ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، ژنتیک و پاتولوژی را می‌گذارند  و در ۴ سال بعد علوم بالینی را می‌گذراند، دروس علوم تشریح (آناتومی) پایه و اساس سایر دروس علوم پایه است و دروس علوم پایه خود اساس و پایه علوم بالینی است، بنابراین دروس علوم تشریح فونداسیون اصلی علم پزشکی است که اگر این فونداسیون متزلزل شد کل ساختار آموزش ۷ ساله پزشکی فروخواهد ریخت، مگر اینکه بخواهیم تکنسین پزشکی تربیت کنیم!!؟؟

وی بیان داشت: ارایه دروس علوم تشریح به روش سیستماتیک (ادغام افقی) ممکن است برای فراگیران رشته‌های پیراپزشکی مناسب باشد چرا که به آنها فقط اطلاعات عمومی باید تدریس شود، ولی به هیچ‌وجه برای رشته پزشکی و دندانپزشکی و رزیدنت‌ها و دانشجویان ارشد و دکتری علوم تشریحی) آناتومی(که فهم و درک دقیق مفاهیم آناتومی را به‌عنوان زیربنایی‌ترین درس علوم پایه و بالینی رشته پزشکی نیاز دارند، به هیچ وجه مناسب نیست.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح، فونداسیون اصلی آموزش پزشکی را کاملا بهم ریخت و متزلزل کرد، گفت: متاسفانه بر خلاف نظر اساتید علوم تشریح در سراسر کشور این برنامه به آموزش پزشکی کشور تحمیل  شد و تا به امروز شاهد اثرات سوء آن بر آموزش پزشکی هستیم. 

ضربه به ارتقای سطح سلات جامعه در پی اجرای طرح ادغام

بهمن رشیدی، رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این ارتباط گفت: هیچ‌کس با تغییرات مناسب و درست مخالفت ندارد اما اجرایی کردن طرح ادغام دروس علوم پزشکی عامل تضعیف سطح سواد دانشجویان و ضربه زدن به ارتقای سطح سلامت جامعه خواهد شد.

وی که استاد تمام گروه علوم تشریحی است با اعلام اینکه در علم پزشکی کیفیت حرف اول را می‌زند و نمی‌توان در علم پزشکی بخشی را قیچی و یا تکه تکه کرد و به دانشجو تعلیم داد، افزود: دروسی که در یک ترم دانشجویان آموزش می دیدند با گذشت بیش از ۴ سال از اجرای این طرح، دروس به شکل منقطع به دانشجویان آموزش داده می‌شود که هدف از آن سبک کردن حجم دروس پزشکی بوده است.

رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه حذف برخی از بخش‌های اصلی در کتب پزشکی باعث کم سوادی دانشجویان پزشکی می‌شود، ادامه داد: با گذشت ۴ سال از اجرای این طرح تاکنون هیچ‌گونه آماری مبنی بر افزایش کیفیت کار پزشکی یا در جهت متقاعد کردن جامعه پزشکی مخالف طرح صورت نگرفته‌است.

رشیدی گفت: وقتی در جمعی بالغ بر ۹۸ درصد اساتید با تداوم اجرای طرح مخالف هستند که هر یک ۲۰ سال تجربه دارند یعنی حرف از ۴۰۰ سال تجربه است.

رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: با اجرای این طرح بافت شناسی به جرات نابود شده است و جنین شناسی که زیر بنای آناتومی است، تضعیف شده و کیفیت کار پایین آمده است.

مارا دنبال کنید :