آخرین آمار خسارت سیل به بخش کشاورزی/ کدام استان‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند؟

مدیرکل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: وقوع سیل از فروردین ماه تاکنون در ۲۰ استان کشور، ۱۰ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد کرده است.

به گزارش ضربان خبر، حسین آهنی در پاسخ به این سوال که سیل اخیر چه خساراتی به بخش کشاورزی وارد کرده است؟ گفت: از فروردین تاکنون چندین مرحله بارش داشتیم که برخی از آنها منجر به وقوع سیل شده است.

وی با اشاره به وقوع سیل در ۲۰ استان کشور گفت: سیل در این ۲۰ استان ۱۰ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده که این خسارت‌ها در چهار بخش “زراعت”، “باغبانی”، “دام، طیور و آبزیان” و ” آب وخاک و امور زیربنایی و تاسیسات”بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی افزود: میزان این خسارت‌ها به تفکیک استان‌ها عبارت است از آذربایجان شرقی ۱۳۷۷ میلیارد تومان، البرز ۳۴.۲ میلیارد تومان، ایلام ۷۰۹ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹۷ میلیارد تومان، اصفهان ۱۱.۷ میلیارد تومان، تهران ۶۴.۴ میلیارد تومان، خراسان شمالی ۱۰۰۵ میلیارد تومان، زنجان ۴ میلیارد تومان، سمنان ۱۵۴۹ میلیارد تومان، قزوین ۳۴ میلیارد تومان، قم ۴ میلیارد تومان، کرمان ۱۹۷ میلیارد تومان، کردستان ۱۲۵۴ میلیارد تومان، کرمانشاه ۴۳۲ میلیارد تومان، گلستان ۸ میلیارد تومان، جنوب کرمان ۳۱۶ میلیارد تومان، لرستان ۲۳۲۲ میلیاردتومان، مازندران ۳۴۶میلیارد تومان، مرکزی ۱۸۷ میلیارد تومان و هرمزگان ۱۸۱ میلیارد تومان.

به گفته وی براساس گزارش‌ها بیشترین میزان خسارت  متعلق به بخش کشاورزی استان لرستان بوده است.

آهنی در پایان گفت: معمولا سیل بیشترین خسارت را به بخش زراعت و باغبانی وارد می‌کند و به تفکیک زیربخش‌ها نیز میزان خسارت وارد شده به بخش زراعت در کل کشور ۳۰۵۵ میلیارد تومان، باغبانی ۴۴۷۶ میلیارد تومان، دام، طیور و آبزیان ۱۵۹ میلیارد تومان و حوزه آب و خاک و امور زیربنایی نیز ۲۴۸۰ میلیارد تومان است.

مارا دنبال کنید :